Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy StężycaNa podstawie art. 13 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 873 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/11/2006 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy w 2007 r. Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.


Ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu:

 

2007-01-03 17:19:00
I posiedzenie Rady Gminy

I posiedzenie Rady Gminy
2006-11-22 00:00:00
Otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji przedmiotom prowadzącym działalność pożytku

 

Wójt Gminy Stężyca

Na podstawie art. 13 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 873 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/386/2005 Rady Gminy Stężyca z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi na rok 2006.


Ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji przedmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu:

2006-11-22 00:00:00
Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego
2006-11-17 00:00:00
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części
2006-10-19 00:00:00
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
2006-10-19 00:00:00
Informacja

Informacja
2006-08-22 00:00:00