Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja

XXXII Sesja V kadencji Rady Gminy Stężyca odbędzie się dnia  5 stycznia 2010 r.( wtorek ) godz.  10.00 w Domu Strażaka w Stężycy
2009-12-29 15:03:45
Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania obrębu Łączyno, Gapowo  i Borucino
2009-12-28 14:58:09
Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części obrębów geodezyjnych Żuromino, Czaple  oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca-Stężyca Centrum
2009-12-28 14:50:44
Ogłoszenie Wójta Gminy Stężyca

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego fragmentu  wsi Stężyca - Stężyca Centrum
2009-12-21 14:29:23
Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części obrębów geodezyjnych Żuromino, Czaple  oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca-Stężyca Centrum
2009-12-21 14:24:41
Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania obrębu Łączyno, Gapowo i Borucino

2009-12-21 14:21:10
Informacja - XXXI Sesja Rady Gminy Stężyca

 XXXI Sesja V kadencji Rady Gminy Stężyca odbędzie się dnia  22 grudnia 2009 r.(wtorek) godz.  10.00 w Domu Strażaka w Stężycy
2009-12-14 13:02:38
Obwieszczenie

Zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzania  strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania  na środowisko do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca, do którego Rada  Gminy Stężyca przystąpiła zgodnie z  Uchwałą nr  XXVIII/298/2009 z dnia  25 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy  Stężyca. Przedmiotem opracowanej  prognozy będzie ocena  skutków realizacji projektu studium dla  środowiska. Wnioski do prognozy mogą być składane do dnia 11 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy  Stężyca, ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca.

2009-11-26 12:17:24
Obwieszczenie

Zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzania  strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania  na środowisko do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca, do którego Rada  Gminy Stężyca przystąpiła zgodnie z  Uchwałą nr  XXVIII/298/2009 z dnia  25 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy  Stężyca. Przedmiotem opracowanej  prognozy będzie ocena  skutków realizacji projektu studium dla  środowiska. Wnioski do prognozy mogą być składane do dnia 11 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy  Stężyca, ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca.

2009-11-26 12:08:11
Obwieszczenie

 Wójt Gminy Stężyca zawiadamia, iż w dniu 04.11.2009 r. zostało  wszczęte na  wniosek – żądanie Pana Tadeusza Piask, postępowanie w sprawie  ustalenia lokalizacji  inwestycji celu publicznego  na terenie  działek o nr ew. gr. 422; 421; 420; 426 i 431 położnych w obrębie geodezyjnym Szymbark.
2009-11-16 13:22:17