Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
DECYZJA NR 6/2011

Wójt Gminy Stężyca orzeka:
uchylić decyzję ostateczną nr 3/2010 Wójta Gminy Stężyca z dn. 28-12-2010 r. – sygn. akt W.G.-OŚ 7624-11/10, która stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej miejscowości Szymbark – II etap, gm. Stężyca.

2011-07-26 13:47:00
DECYZJA NR 5/2011

Wójt Gminy Stężyca orzeka
1. Stwierdzić brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Nadraduńskie Centrum Rekreacyjno–Sportowe w Stężycy – poprawa jakości i dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców”.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
2011-04-19 13:27:04
DECYZJA NR 5/2010

Wójt Gminy Stężyca orzeka, co następuje:
umarza się postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7, z dnia 29.12.2010 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowa ośrodka zdrowia w Stężycy.
2011-01-31 07:55:44