Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: przebudowa drogi gruntowej w Kamienicy Szlacheckiej ul. Truskawkowa.
2012-10-05 08:25:02
OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: przebudowa drogi gruntowej w Kamienicy Szlacheckiej ul. Truskawkowa.”
2012-10-04 11:45:36
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonanie dokumentacji projektowej - pt Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Stężyca
2012-10-01 07:51:41
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wykonanie dokumentacji projektowej - pt Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Stężyca
2012-09-26 13:30:13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Stężyca w okresie od 04.05.2012 do 29.06.2012 oraz w roku szkolnym 2012/2013 I 2013/2014 - rejon Szymbark
2012-04-30 09:44:30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zakup mieszanki kruszywa mineralnego z dodatkiem cementu w ilości 2 % wraz z dostawą na teren Gminy
2012-04-11 16:00:09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Stężyca
2012-03-28 08:01:07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drogach gminnych
2012-03-08 14:18:15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Budowa kolektorów słonecznych w budynkach Domu Sportowca i Domu Pomocy Społecznej w Stężycy
2012-03-06 16:27:31
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Budowa ośrodka zdrowia w Stężycy - ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
2012-03-05 11:48:01