Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2013 ROKU

 
2012-12-27 14:51:08
OBWIESZCZENIE

Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia  27 marca  2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym   (Dz. U. z 2012 r. poz. 647.)
Wójt   Gminy  Stężyca zawiadamia, iż  w dniu 19.12.2012 r.  została  wydana decyzja nr WG.B-6733.8.2012.MZ  o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci wodociągowej PCV O90 o długości około 170mb na terenie działki nr 530 w celu zasilenia działki nr 526/7 położonej w obrębie geodezyjnym Kamienica Szlachecka, gmina Stężyca Zainteresowani  mogą zapoznać  się z treścią  decyzji w tut. Urzędzie  pok. nr 2 w okresie  14  dni od daty  ukazania  się  niniejszego  obwieszczenia.

2012-12-21 13:00:58
OBWIESZCZENIE

Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia  27 marca  2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym   (Dz. U. z 2012 r. poz. 647.) Wójt   Gminy  Stężyca zawiadamia, iż  w dniu 10.12.2012 r.  została  wydana decyzja nr WG.B-6733.9.2012.MZ o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
„Budowie sieci wodociągowej PCV Ø90 o długości około 50 mb na terenie działek nr 123 i 146 w celu zasilenia działki nr 258 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, gmina Stężyca".
Zainteresowani  mogą zapoznać  się z treścią  decyzji w tut. Urzędzie  pok. nr 2 w okresie  14  dni od daty  ukazania  się  niniejszego  obwieszczenia.
2012-12-19 14:25:12
OBWIESZCZENIE

o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części  obrębów geodezyjnych Potuły, Stężyca, Szymbark, Żuromino, Pierszczewo, Czaple
2012-11-30 11:22:40
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 zmiany: Dz.U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz.1211, Nr 209 poz.1244)

Wójt Gminy Stężyca ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia w 2013 roku realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność pożytku publicznego w następujących obszarach:

2012-11-27 16:21:37
OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca

2012-11-14 10:36:32
OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca
2012-11-08 15:08:07
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym   (Dz. U. z  2012 r. poz. 647),
Wójt Gminy Stężyca zawiadamia, iż w dniu 24.10.2012 r. zostało wszczęte na wniosek  Franciszka  Hinc   postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla  zamierzenia inwestycyjnego:
„Budowa  sieci wodociągowej na terenie działek nr   146 i 123 w celu zasilania działki nr 258  położonej  w Nowej Wsi”. Jednocześnie informuje  się  o możliwości zgłoszenia uwag i zastrzeżeń w przedmiotowej  sprawie w terminie 14 dni od dnia  ukazania się  niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie  pok. nr 2.
2012-10-25 14:31:02
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym   (Dz. U. z  2012 r. poz. 647),
Wójt Gminy  Stężyca zawiadamia, iż w dniu 19.10.2012 r. zostało wszczęte na wniosek  Anety Gojtowskiej   postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla  zamierzenia inwestycyjnego:
„Budowa  sieci wodociągowej na terenie działki  nr 530  położonej na terenie obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka”
Jednocześnie informuje  się  o możliwości zgłoszenia uwag i zastrzeżeń w przedmiotowej  sprawie w terminie 14 dni od dnia  ukazania się  niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie  pok. nr 2.
2012-10-22 14:14:59
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym   (Dz. U. z  2012 r. poz. 647),
Wójt   Gminy  Stężyca zawiadamia, iż  w dniu 12.10.2012 r. zostało  umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
- budowie promenady wzdłuż brzegu jeziora Ostrzyckiego na odcinku od pola biwakowego  ‘Stolemek” do ul. Kościelnej w miejscowości Ostrzyce na terenie  działek:
-   nr 343 położonej w obrębie Czaple gminie Stężyca,
- nr 235; 234; 238; 77/4; 77/7; 135/15; 135/23; 135/7; 135/13; 135/2 położonych
w  Ostrzycach gmina Somonino, wszczęte na wniosek  Gminy Somonino.
2012-10-17 15:11:24