Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO AUTOBUSU TURYSTYCZNEGO NA PODSTAWIE UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU ”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu  19-11-2013  r. pod nr 472298-2013   w Biuletynie Zamówień Publicznych  ,  na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej bip.gminastezyca.pl   na zadanie pn.:
„Zakup i dostawa używanego autobusu turystycznego na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu ”
na podstawie art.93 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010 r. nr 113 poz. 759  z późn. zm.) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .

2013-12-09 13:44:24
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO AUTOBUSU TURYSTYCZNEGO NA PODSTAWIE UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu  05-11-2013  r. pod nr 4490026-2013   w Biuletynie Zamówień Publicznych,  na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej bip.gminastezyca.pl na zadanie pn.:
„Zakup i dostawa używanego autobusu turystycznego na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu”

na podstawie art.93 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010 r. nr 113 poz. 759  z późn. zm.) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2013-11-18 10:29:04
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU: ODŚNIEŻANIE NA TERENIE GMINY STĘŻYCA, REJON NOWA WIEŚ I ŻUR

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WG-ZP.271.22.2013

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Stężyca informuje:
1)    o wyborze najkorzystniejszej oferty
2)    wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu
3)    wykonawcach, których oferty ostały odrzucone

Gmina Stężyca wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Anna Wittka Salon Fryzjerski ANIA, Garcz, ul. Cicha 1a, 83-333 Chmielno
który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę w wysokości 14.400,00 zł
uzyskując najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny ofert (cena – 100%).

2013-11-08 13:44:36
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU: ODŚNIEŻANIE NA TERENIE GMINY STĘŻYCA, REJON GOŁUBIE, PIERSZCZEWO, CZAPLE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WG-ZP.271.23.2013

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Stężyca informuje:
1)    o wyborze najkorzystniejszej oferty
2)    wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu
3)    wykonawcach, których oferty ostały odrzucone

Gmina Stężyca wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Piotr Jereczek Usługi Budowlane, Elektryczne, Dźwigowe, Sanitarne, Ogrzewania i Ziemne, ul. Przylesie 6, 83-316 Golubie
który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę w wysokości 13.200,00 zł
uzyskując najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny ofert (cena – 100%).

2013-11-08 13:42:26
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU: ODŚNIEŻANIE NA TERENIE GMINY STĘŻYCA, REJON BORUCINO I ŁACZYNO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WG-ZP.271.18.2013

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Stężyca informuje:
1)    o wyborze najkorzystniejszej oferty
2)    wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu
3)    wykonawcach, których oferty ostały odrzucone

Gmina Stężyca wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę:
KRUSZBUD s.c. Ryszard Blok, Marek Blok, Łączyno 7, 83-323 Kamienica Szlachecka
który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę w wysokości 4600,00 zł
uzyskując najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny ofert (cena – 100%).

2013-11-08 13:39:33
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO AUTOBUSU TURYSTYCZNEGO NA PODSTAWIE UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU ”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu  14-10-2013  r. pod nr 416806-2013   w Biuletynie Zamówień Publicznych  ,  na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej bip.gminastezyca.pl   na zadanie pn.:
„Zakup i dostawa używanego autobusu turystycznego na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu ”
na podstawie art.93 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010 r. nr 113 poz. 759  z późn. zm.) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .

2013-10-31 13:29:33
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STĘŻYCA”

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WG-ZP.271.10.2013

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Stężyca informuje:
1)    o wyborze najkorzystniejszej oferty
2)    wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu
3)    wykonawcach, których oferty ostały odrzucone

Gmina Stężyca wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę:
ELWOZ Spółka z o.o. Szklana 44, 83-334 Miechucino, Oddział Sierakowice ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice
który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę w wysokości 4.370.112,00 zł
uzyskując najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny ofert (cena – 100%).

2013-10-29 12:43:43
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU: ZWALCZANIE GOŁOLEDZI ZIMOWEJ NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WG-ZP.271.21.2013

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Stężyca informuje:
1)    o wyborze najkorzystniejszej oferty
2)    wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu
3)    wykonawcach, których oferty ostały odrzucone

Gmina Stężyca wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Anna Wittka Salon Fryzjerski ANIA Garcz, ul. Cicha 1a 83-333 Chmielno
który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę w wysokości 18.000,00 zł
uzyskując najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny ofert (cena – 100%).

2013-10-25 11:23:01
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU: ODŚNIEŻANIE NA TERENIE GMINY STĘŻYCA, REJON ZGORZAŁE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WG-ZP.271.20.2013

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Stężyca informuje:
1)    o wyborze najkorzystniejszej oferty
2)    wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu
3)    wykonawcach, których oferty ostały odrzucone

Gmina Stężyca wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Usługi Budowlane Franciszek Bucior, Zgorzałe, ul. Zamkowa 2, 83-322 Stężyca
który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę w wysokości 6.240,00 zł
uzyskując najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny ofert (cena – 100%).

2013-10-24 14:48:05
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU: ODŚNIEŻANIE NA TERENIE GMINY STĘŻYCA, REJON SZYMBARK I POTUŁY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WG-ZP.271.17.2013

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Stężyca informuje:
1)    o wyborze najkorzystniejszej oferty
2)    wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu
3)    wykonawcach, których oferty ostały odrzucone

Gmina Stężyca wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Piotr Szulist Usługi Ziemne, ul. Długa 39, 83-315 Szymbark,
który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę w wysokości 6.480,00 zł
uzyskując najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny ofert (cena – 100%).

2013-10-24 14:40:27