ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Stężyca została udostępniona na elektronicznej platformie usługi administracji publicznej ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal.

 

Adres skrytki urzędu na wyżej wymienionej platformie: /ugstezyca/skrytka

W celu złożenia wniosku do urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu instytucji, przy ul. 9 Marca 7 na następujących nośnikach danych:
a. Pamięć masowa USB,
b. Płyta CD-RW.
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

2. Akceptowalne formaty załączników to:
- DOC, RTF,
- XLS,
- CSV,
- TXT,
- GIF, TIF, BMP, JPG,
- PDF,
- ZIP.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Formularze elektroniczne:
- Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 


Liczba odwiedzin : 2701
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Wolny
Czas wytworzenia: 2014-10-14 14:17:54
Czas publikacji: 2015-12-14 11:50:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak