Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO "BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W STĘŻYCY"

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WG-ZP.271.17.2014
Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Stężyca informuje:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia: budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy.

2014-10-02 14:51:27
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY W STĘŻYCY"

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WG-ZP.271.16.2014
Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Stężycy

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Stężyca informuje:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia: budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Stężycy.

2014-10-01 16:15:09
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO CZYSTA WODA – NIESIOŁOWICE”

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WG-ZP.271.20.2014

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 poz. 907 z zm.), dalej zwaną Pzp, Gmina Stężyca informuje:
1)    o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-10-01 11:37:50
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „ DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZYMBARKU”

Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku na podstawie art. 92 ust.2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2014-09-29 09:29:20
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „ DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY”

Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy na podstawie art. 92 ust.2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2014-09-29 09:28:01
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „ DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W GOŁUBIU”

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej na podstawie art. 92 ust.2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014-09-29 09:16:27
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „ DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KLUKOWEJ HUCIE”

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej na podstawie art. 92 ust.2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2014-09-29 09:14:50
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „ DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KAMIENICY SZLACHECKIEJ”

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej na podstawie art. 92 ust.2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2014-09-29 09:11:05
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU „BUDOWA ŚWIETLICY W PIERSZCZEWIE, GMINA STĘŻYCA”

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WG-ZP.271.18.2014

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU
„Budowa świetlicy w Pierszczewie, gmina Stężyca”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 poz. 907 z zm.), dalej zwaną Pzp, Gmina Stężyca informuje:
1)    o wyborze najkorzystniejszej oferty


1.    Gmina Stężyca wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PHUP AGROPLON Kazimierz Richert, Puc 10, 83-400 Kościerzyna
który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę w wysokości 274.000,00 zł
uzyskując najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny ofert (cena – 100%).

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli n/w Wykonawcy:

2014-09-09 15:06:58
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „BUDOWA ŚWIETLICY W PIERSZCZEWIE, GMINA STĘŻYCA”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „BUDOWA ŚWIETLICY W PIERSZCZEWIE, GMINA STĘŻYCA”
2014-08-07 15:21:55