Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 

 

 

Nr karty

Nazwa i zakres przedmiotowy
dokumentu

Dane podmiotu

Opcje

1a/2015

Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „przebudowa wraz                                            z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Łosienice”.

 Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca

Plik

 2a/2015  Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ‘przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stężycka Huta”.  Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca Plik
 3a/2015  Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stężycka Huta”.  Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca Plik 
 4b/2015  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg na terenie Gminy Stężyca o infrastrukturę dla ruchu pieszego i rowerowego w trybie ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”.  Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca Plik
 5a/2015  Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego na terenie gminy Stężyca ODCINEK 6 – Budowa chodnika na odcinku od miejscowości Stężyca do granicy gminy/powiatu”.  Pracownia Drogowa DGN Sp. z o.o. Skowarcz ul. Daliowa Plik 
 6a/2015  Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego na terenie gminy Stężyca: 1. ODCINEK 3 ETAP 4A – Budowa chodnika oraz remont istniejącego chodnika po północnej stronie DW 228 w miejscowości Borucino; 2. ODCINEK 3 ETAP 4B – Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej po południowej stronie DW 228 w miejscowości Borucino; 3. ODCINEK 3 ETAP 4C – Budowa ścieżki rowerowej po północnej stronie DW 228 w miejscowości Borucino od działki 49/1 do DP1916G wraz z kładką nad rzeką Borucinką”.  Pracownia Drogowa DGN Sp. z o.o. Skowarcz ul. Daliowa Plik
 7a/2015  Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego na terenie gminy Stężyca ODCINEK 1 Etap 1 – Budowa chodnika po północnej stronie DW214 na odcinku od ul. Sychty do skrzyżowania z drogą gminną nr 167025G w Stężycy”.  Pracownia Drogowa DGN Sp. z o.o. Skowarcz ul. Daliowa Plik
 8a/2015  Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowej oraz silosu na kruszywo”.  Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa ZDROJEWSCY S.J. Stężyca ul. Rzemieślnicza Plik
 9a/2015  Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na eksploatacji i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża Łosienice  Osoba fizyczna Plik
 10a/2015  Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „montażu pomostu pływającego na Jeziorze Ostrzyckim”.  Gmina Somonino ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino Plik
 11a/2015  Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowie pomostu na jeziorze Ostrzyckim, obr. Czaple, gm. Stężyca”.  Gmina Somonino ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino Plik 
 12a/2015  Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa nowotworzonego gospodarstwa rolnego ukierunkowanego na produkcje zwierzęcą, tj. chów i hodowla zwierząt futerkowych o łącznej liczbie do 18 DJP na działce nr 109/3 obręb Żuromino”.  Osoba fizyczna Plik 
 13a/2015  Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Stężyca, pow. kartuski oraz w miejscowości Skorzewo gm. Kościerzyna, pow. kościerski”.  Osoba fizyczna Plik
 14a/2015  Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rzeźni trzody chlewnej z zakładem rozbioru mięsa i niezbędna infrastrukturą na działkach nr ew. gr. 464/33 i 1048 w Stężycy”.  OBOJAN Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 6, 83-322 Stężyca Plik
 


Liczba odwiedzin : 422
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Stencel
Czas wytworzenia: 2015-12-31 10:01:27
Czas publikacji: 2015-12-31 12:11:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak