Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.)

2015-10-05 14:22:24
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

 podaje się do publicznej wiadomości

 informacje od odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Stężyca.

2015-06-29 08:22:57
OBWIESZCZENIE

 
2015-03-04 12:57:32
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
2015-01-15 15:23:41