Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie

 Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że w dniu 26.01.2009 r wpłynął wniosek Pana Andrzeja Laska zam. ul. Kartuska 30 83-322 Stężyca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku do składowania płodów rolnych na budynek produkcyjny – tartak, budowie silosu do zbierania trocin, wiaty nad korowarką oraz suszarni do drewna z kotłownią na działkach nr 669/6, 669/7, 669/8, 669/9 położonych w miejscowości Stężyca.
2009-12-04 12:56:48
Obwieszczenie

 Wójt Gminy Stężyca informuje, że w dniu 10 października w godzinach od 900 do 1600 na terenie Zakładu Komunalnego w Stężycy na ulicy Jana III Sobieskiego 31 odbędzie się bezpłatna zbiórka elektrośmieci
2009-09-10 12:44:55
Obwieszczenie

Została wydana decyzja Wójta Gminy Stężyca znak: R.G.O.Ś.-7624/18/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej o długości 2 km obejmującej działki nr: 61 i 146 położonych w miejscowości Nowa Wieś oraz działki nr: 109 i 100 położone w miejscowości Kamienica Szlachecka wraz z przebudową wodociągu.
2009-09-10 12:41:49
Obwieszczenie

 Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że w dniu 26.01.2009 r wpłynął wniosek Pana Andrzeja Laska zam. ul. Kartuska 30 83-322 Stężyca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku do składowania płodów rolnych na budynek produkcyjny – tartak, budowie silosu do zbierania trocin, wiaty nad korowarką oraz suszarni do drewna z kotłownią na działkach nr 669/6, 669/7, 669/8, 669/9 położonych w miejscowości Stężyca.
2009-07-08 10:25:13
Obwieszczenie

 Zbiórka elektrośmieci
2009-07-06 12:45:55
Obwieszczenie

Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że w dniu 11.12.2008 r wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego “DROMOS” Sp. z o. o. ul. Gdańska 26 83-300 Kartuzy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na poszerzeniu kopalni kruszywa naturalnego „Łączyno” na działkach nr 102, 103/1, 104/1, 103/6 obręb geodezyjny Łączyno gmina Stężyca.
2009-06-25 12:28:35
Obwieszczenie

została wydana decyzja Wójta Gminy Stężyca znak: R.G.O.Ś.-7624/2/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej o długości 2 km obejmującej działki nr: 61 i 146 położonych w miejscowości Nowa Wieś oraz działki nr: 109 i 100 położone w miejscowości Kamienica Szlachecka wraz z przebudową wodociągu

2009-04-15 14:27:19
Obwieszczenie zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego w 2009 r.

 Wójt Gminy Stężyca informuje, iż każdy ROLNIK może w terminie od 2 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r. złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym wraz z fakturami VAT na zakupiony olej napędowy.
2009-03-02 13:14:14
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Stężyca informuje, że w związku z realizacją Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Gminy Stężyca jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych, pochodzących z budynków mieszkalnych z terenu Gminy Stężyca na rok 2009.
2009-01-13 12:45:15