Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Decyzja

Wójt Gminy Stężyca orzeka
1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Stężyca na ulicy Marii Konopnickiej, ul. Henryka Sienkiewicza oraz ul. Wspólnej wraz z przysiółkami na działkach: 642/2, 943, 96/10, 96/26, 94/2, 95/7, 92/1, 92/3, 99, 441, 449/1, 442/21 obręb Stężyca, gmina Stężyca, pow. Kartuski, woj. Pomorskie.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia oraz charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
2009-11-04 09:27:00
Decyzja

Wójt Gminy Stężyca orzeka umarza się postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Urzędu Gminy Stężyca z dn. 05.05.2009 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Stężyca na ulicy Marii Konopnickiej, ul. Henryka Sienkiewicza oraz ul. Wspólnej wraz z przysiółkami na działkach: 642/2, 943, 96/10, 96/26, 94/2, 95/7, 92/1, 92/3, 99, 441, 449/1, 442/21 obręb Stężyca, gmina Stężyca, pow. Kartuski, woj. Pomorskie.
2009-10-21 10:51:28
Decyzja

 Wójt Gminy Stężyca orzeka
1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej o długości 2 km obejmującej działki nr: 61 i 146 położonych w miejscowości Nowa Wieś oraz działki nr: 109 i 100 położone w miejscowości Kamienica Szlachecka wraz z przebudową wodociągu planowanego do realizacji przez Gminę Stężyca.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia oraz charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

2009-10-08 12:00:34
Decyzja

Wójt Gminy Stężyca orzeka uchylić decyzję ostateczną nr 1/2009 Wójt Gminy Stężyca z dnia 07.04.2009 r. – sygn. akt R.G.–OŚ-7624/2/09 określająca środowiskowe uwarunkowania zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej o długości 2 km obejmującej działki nr: 61 i 146 położonych w miejscowości Nowa Wieś oraz działki nr: 109 i 100 położone w miejscowości Kamienica Szlachecka wraz z przebudową wodociągu.
2009-08-12 14:00:47