Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie

Wójt Gminy Stężyca w związku wnioskiem Gminy Stężyca z dn. 21.10.2009 r., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w miejscowości Stężyca na ulicy Marii Konopnickiej, ul. Henryka Sienkiewicza oraz ul. Wspólnej wraz z przysiółkami na działkach: 642/2, 943, 96/10, 96/26, 94/2, 95/7, 92/1, 92/3, 99, 441, 449/1, 442/21 obręb Stężyca, gmina Stężyca, pow. Kartuski, woj. Pomorskie. Przedmiotowa inwestycja ma być dofinansowana z środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 8.2 lokalna infrastruktura ochrony środowiska.
2009-10-22 12:45:30
Zawiadomienie

Wójt Gminy Stężyca w związku wnioskiem Urzędu Gminy Stężyca z dn. 10.08.2009 r., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej o długości 2 km obejmującej działki nr: 61 i 146 położonych w miejscowości Nowa Wieś oraz działki nr: 109 i 100 położone w miejscowości Kamienica Szlachecka wraz z przebudową wodociągu.
2009-09-10 08:31:05
Zawiadomienie

Wójt Gminy Stężyca w związku wnioskiem Urzędu Gminy Stężyca z dn. 10.08.2009 r., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej o długości 2 km obejmującej działki nr: 61 i 146 położonych w miejscowości Nowa Wieś oraz działki nr: 109 i 100 położone w miejscowości Kamienica Szlachecka wraz z przebudową wodociągu.
2009-08-12 13:51:52
Zawiadomienie

 Wójt Gminy Stężyca w związku wnioskiem Urzędu Gminy Stężyca z dn. 05.05.2009 r., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Stężyca na ulicy Marii Konopnickiej, ul. Henryka Sienkiewicza oraz ul. Wspólnej wraz z przysiółkami na działkach: 642/2, 96/10, 96/26, 94/2, 95/7, 92/3, 92/5, 92/27, 99, 442/21, 441, 449/1 obręb Stężyca, gmina Stężyca, pow. Kartuski, woj. Pomorskie.
2009-05-12 14:50:14
Zawiadomienie

 Wójt Gminy Stężyca w związku wnioskiem Urzędu Gminy Stężyca z dn. 16.04.2009 r., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączeniami dla miejscowości Szymbark, Potuły, gmina Stężyca, pow. Kartuski, woj. Pomorskie.
2009-05-04 10:55:39
Zawiadomienie

Urząd Gminy Stężyca w związku wnioskiem Wójta Gminy Stężyca z dn. 02.02.2009 r.,wszczął postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej o długości 2 km obejmującej działki nr: 61 i 146 położonych w miejscowości Nowa Wieś oraz działki nr: 109 i 100 położone w miejscowości Kamienica Szlachecka wraz z przebudową wodociągu.
2009-02-17 09:13:19