Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI STĘŻYCA – DELOWO

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 33 ust. 1, zgodnie z art.79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronię środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr I99, poz. 1.227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 31.12.2013 r. do Urzędu Gminy Stężyca wpłynęło uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca – Delowo”.
2013-12-31 12:34:29
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267), art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), zawiadamiam że na wniosek Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 z dn. 19.12.2013 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 19.12.2013 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w kamienicy Szlacheckiej, Borucinie i Stężycy w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowe, rozbudowa oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Borucino i Kamienica Szlachecka”.
2013-12-23 14:06:21
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA INWESTYCJI PN.: „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI STĘŻYCA – DELOWO”

Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 13.08.2013 r. wpłynął wniosek Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul 9 Marca 7 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca – Delowo”.
2013-11-14 13:14:16
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267), art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),
2013-10-29 08:42:31
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267), art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam 

że na wniosek Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 z dn. 19.08.2013 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 19.08.2013 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wodociągu Nowa Wieś – Klukowa Huta”.

2013-09-19 15:19:11
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267), art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego DROMOS Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kartuzy ul. Gdańska 26 z dn. 25.07.2013 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 25.07.2013 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: podwójnym odzysku (kruszenie i wypełnianie) oraz zbieraniu odpadów budowlanych, w ramach funkcjonowania istniejącego Zakładu Przetwarzania Materiałów Kamiennych.

2013-08-13 14:51:22
BUDOWA STANICY W CELU ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI STĘŻYCA – WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ MIEJSCOWOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. ( DZ. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości następującą informację
2013-02-04 13:08:46