Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE

została wydana decyzja Wójta Gminy Stężyca znak: WG.OŚ.-7624-11/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej miejscowości Szymbark – II etap, gm. Stężyca.
2010-12-28 15:08:12
OBWIESZCZENIE

została wydana decyzja Wójta Gminy Stężyca znak: WG.OŚ.-7624-6/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wyciągu narciarskiego teleskopowego, na działce nr ew. gr. 144/30, obręb Szymbark, gmina Stężyca.
2010-11-23 12:52:08
OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na opracowaniu planu zagospodarowania dla karty terenu nr 3.1.2 MN – działki nr 178/2, 179/2 i 182/2 oraz dla karty terenu nr 2.6.1 MN – działki nr 188/2, 188/3, 188/4 i 188/5 dla fragmentu wsi Pierszczewo, gmina Stężyca w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zaprojektowano obszar Natura 2000 “Uroczysko Pojezierza Kaszubskiego”.
2010-11-16 09:43:02
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Stężyca informuje, że na zlecenie Starosty Kartuskiego został opracowany projekt uproszczonego planu urządzenia lasów położonych na terenie wsi Niesiołowice, Gmina Stężyca.
2010-10-29 13:20:43
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Stężyca informuje, że na zlecenie Starosty Kartuskiego został opracowany projekt uproszczonego planu urządzenia lasów położonych na terenie wsi Gapowo, Gmina Stężyca.
2010-10-29 13:19:11
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Stężyca informuje, że na zlecenie Starosty Kartuskiego został opracowany projekt uproszczonego planu urządzenia lasów położonych na terenie wsi Łosienice, Gmina Stężyca.
2010-10-29 13:17:07
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Stężyca informuje, że na zlecenie Starosty Kartuskiego został opracowany projekt uproszczonego planu urządzenia lasów położonych na terenie wsi Czaple, Gmina Stężyca.
2010-10-29 13:11:26
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Stężyca informuje, że na zlecenie Starosty Kartuskiego został opracowany projekt uproszczonego planu urządzenia lasów położonych na terenie wsi Łączyno, Gmina Stężyca.
2010-10-29 13:09:35
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Stężyca informuje, że na zlecenie Starosty Kartuskiego został opracowany projekt uproszczonego planu urządzenia lasów położonych na terenie wsi Borucino, Gmina Stężyca.
2010-10-29 13:07:09
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Stężyca informuje, że na zlecenie Starosty Kartuskiego został opracowany projekt uproszczonego planu urządzenia lasów położonych na terenie wsi Klukowa Huta, Gmina Stężyca.
2010-10-29 13:04:18