Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie

Wójt Gminy Stężyca w związku wnioskiem Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 z dn. 29.12.2010 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 29.12.2010 r.), wszczął postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa ośrodka zdrowia w Stężycy.
2011-01-10 14:30:32
Zawiadomienie

 Wójt Gminy Stężyca w związku wnioskiem Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 z dn. 23.11.2010 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 23.11.2010 r.), wszczął postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Szymbark- etap II”.
2010-11-23 12:43:42