Wójt Gminy Stężyca 

 

Imię i Nazwisko: Tomasz Brzoskowski
Telefon: (0-58) 684-33-05, 684-33-44, 684-33-45
e-mail:
stezyca@gminastezyca.pl

W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Stężyca przyjmuje w poniedziałek od 7.30 do 16.00 w pozostałe dni w godzinach pracy urzędu.

 

 


Liczba odwiedzin : 3216
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Borzestowska
Czas wytworzenia: 2004-07-14 00:00:00
Czas publikacji: 2004-07-14 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak