Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 

 

 

Nr karty

Nazwa i zakres przedmiotowy
dokumentu

Dane podmiotu

Opcje

1a/2014

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „budowa pomostu na jeziorze Dąbrowskim wraz z zagospodarowaniem działki nr ew. gr. 104/4 w m. Gołubie na cele rekreacyjne”.

Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca

 Plik

 2a/2014  Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „posadowieniu pomostu na jeziorze Raduńskim Górnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ew. gr. 70/2 w m. Zgorzałe na cele rekreacyjne”.  Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca  Plik
 3a/2014  Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa pomostu na jeziorze Potulskim wraz z zagospodarowaniem działki nr ew. gr. 76/3 w m. Pierszczewo na cele rekreacyjne”.   Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca  Plik
4a/2014 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa pomostu na jeziorze Raduńskim Górnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ew. gr. 488/2 w m. Stężyca na cele rekreacyjne”. Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca  Plik
5a/2014 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa pomostu na jeziorze Raduńskim Górnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ew. gr. 85 w m. Borucino na cele rekreacyjne”. Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca  Plik
6a/2014 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa kompleksu rekreacyjno –sportowego przy Ośrodku P.T.U.P. „KOSZAŁKA” na terenie działki nr 144/30 położonej w miejscowości Szymbark gmina Stężyca”. Przedsiębiorstwo Inwestycyjne PROKART ul. Rynek 4, 83-300 Kartuzy  Plik
7a/2014 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie wyciągu do snowtubingu z niskim prowadzeniem liny, bez podporowego i bezfundamentowego na dz. 156/6 obręb Stężyca, położonej w miejscowości Szymbark”. Osoba fizyczna  Plik 
8a/2014 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg na terenie Gminy Stężyca o infrastrukturę dla ruchu pieszego i rowerowego w trybie ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”. Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca  Plik
9a/2014 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „wykonanie urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych w ilości Qśr = 9,5 m3/h oraz Qmax = 25 m3/h na terenie wiertni Gapowo B-1 -2 obudowy żelbetonowe Ø 1400/1600 wraz z pompami głębinowymi typu GC 0.05 o mocy silników 9,2 kW zawieszonych na rurach Ø 2”. Urządzenia te zamontowane zostaną na dwóch otworach studziennych o projektowanej głębokości po 130 m”. TRANS WIERT Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 38-200 Jasło  Plik
10a/2014 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „uruchomienie wydobycia piasku ze złóż ”GAPOWO XIV i GAPOWO XV”. SCAN TRANS Sp. z o.o. Skrzeszewo 181, 83-330 Żukowo  Plik
11a/2014 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Gapowo XVI" zlokalizowanego na działce 270/2 obręb Gapowo, gmina Stężyca”.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowego Sychta Krzysztof

ul. Słoneczna 5, 83-340 Sierakowice
 Plik
12b/2014 Postanowienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg na terenie Gminy Stężyca o infrastrukturę dla ruchu pieszego i rowerowego w trybie ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”. Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca  Plik
13a/2014 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „wykonaniu urządzeń wodnych otworu nr 2A, na działce o nr 117/2 obręb Szymbark”. Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca  Plik
14a/2014 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „przebudowie sieci wodociągowej na działkach nr 117/2, 117/3, 114, 98/1, 65/1, 51/1, 62/6 w miejscowości Szymbark, gmina Stężyca”. Osoba fizyczna  Plik
15a/2014 Wniosek w sprawie przedłużenia  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowie hal produkcyjno – magazynowych z częścią administracyjną na działce nr 668/2 obręb Stężyca, gm. Stężyca, pow. kartuski, woj. pomorskie”. CSA Sp z o.o. 83-300 Kartuzy Burchardztwo 176  Plik
16a/2014 Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Szymbarku”. Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca  Plik
17e/2014  Raport dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg na terenie Gminy Stężyca o infrastrukturę dla ruchu pieszego i rowerowego w trybie ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”.  Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca  Plik
18e/2014  Aneks do raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg na terenie Gminy Stężyca o infrastrukturę dla ruchu pieszego i rowerowego w trybie ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”.  Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca  Plik
19a/2014  Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku biurowego wraz z termomodernizacją i częściową rozbiórką oraz przebudową budynku garażowo-warsztatowego wraz z termomodernizacją”.  Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca  Plik
20a/2014  Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa amfiteatru w miejscowości Kamienica Szlachecka”.   Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca  Plik
21a/2014  Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa amfiteatru w miejscowości Gołubiu”.  Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca  Plik
22a/2014  Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej FF Stężyca wraz z abonenckim GPZ FF Stężyca”.  POLWIATR Sp z o.o. ul. Kościelna 15, 83-121 Rudno  Plik
23a/2014  Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Łosienice”.   Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca  Plik
 


Liczba odwiedzin : 464
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Stencel Jarosław
Czas wytworzenia: 2014-12-31 11:27:27
Czas publikacji: 2014-12-31 13:34:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak