ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO ROK 2012 

 

 

Nr uchwały
W sprawie
Jednolity identyfikator aktu
(dotyczy tylko publikowanych)
XX Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 8 stycznia 2013 r.
XX/224/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 - 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=829
XXI Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 28 luty 2013 r.
XXI/228/2013 w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Kamienica Szlachecka http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1417
XXI/230/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2013. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1408
XXI/231/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2018. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1416
XXII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca 25 marca 2013 r.
XXII/234/2013 (93.3 KB) PDF XML (109 KB) uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
w części nieruchomości zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1754
XXII/235/2013 (254.7 KB) PDFXML (372.2 KB) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stężyca. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1761
XXII/236/2013 (179.3 KB) PDF XML (214.3 KB) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1755
XXII/237/2013 (168 KB) PDF XML (196.1 KB) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1756
XXII/238/2013 (161 KB) PDF XML (179.3 KB)
Nr uchwały
W sprawie
Jednolity identyfikator aktu
(dotyczy tylko publikowanych)
XII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 1 marca 2012 r.

XII/124/2012 (72.3 KB)

określająca wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1131
XII/127/2012 (103.1 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i nieprzekraczający 10 lat.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1134
XII/142/2012 (8.3 MB) w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Zgorzałe
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1817
XII/143/2012 (5 MB) w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca
– Stężyca Centrum
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1831
XII/144/2012 (2.8 MB) w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca
– Stężyca Centrum
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1787
XII/145/2012 (12 MB) w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1832
XII/146/2012 (2.3 MB) w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Kamienica Szlachecka
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1357
XIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 17 kwietnia 2012 r.
XIII/152/2012 (452.4 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=542
 XIV Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 19 czerwca 2012 r.
XIV/158/2012 (2.9 MB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2494
XIV/159/2012 (3 MB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark obejmującej strefy D 021-MN; D 020-KDD i D 015-ZL/ZN http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2495
XIV/160/2012 (4.6 MB) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca dla terenu A028 USR http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2555
XIV/161/2012 (456 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012p http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=543
XV Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 11 września 2012 r.
XV/173/2012 (164.2 KB) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2953
XV/174/2012 (164.8 KB) w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach Gminy Stężyca – PU 174/2012 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2963
XV/175/2012 (162.4 KB) w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2964
XV/176/2012 (164.5 KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2965
XV/183/2012 (468.9 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=545
XVI Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 26 września 2012 r.
XVI/185/2012 (281.4 KB) w sprawie podziału gminy Stężyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3074
XVI/186/2012 (264.6 KB) w sprawie podziału gminy Stężyca na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3075
XVI/188/2012 (261.4 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=544
XVII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 26 września 2012 r.
XVII/191/2012 (167.6 KB) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca w 2013 roku http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4340
XVII/202/2012 (277.1 KB) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stężyca na lata 2013 – 2017 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=546
XVII/204/2012 (483 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=547
XVII/205/2012 (269.9 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=548
XVIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 18 grudnia 2012 r.
XVIII/206/2012 (90.1 KB) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=261
XVIII/207/2012 (91.2 KB) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części nieruchomości zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy, a  powstają odpady komunalne http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=262
XVIII/208/2012 (258.5 KB) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stężyca. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=263
XVIII/209/2012 (177.7 KB) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=264
XVIII/210/2012 (164.8 KB) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=265
XVIII/211/2012 (157.6 KB) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=266
XVIII/212/2012 (530.5 KB) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=267
XVIII/213/2012 (1.1 MB) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=268
XVIII/214/2012 (305.3 KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 - 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=269
XVIII/218/2012 (157.8 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i opłat z tytułu bezumownego użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=270
XVIII/219/2012 (829.6 KB) w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Potuły http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=271
XVIII/220/2012 (357.1 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=272
XIX Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 21 grudnia 2012 r.
XIX/221/2012 (348.8 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=382
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1900
XXII/239/2013 (660.7 KB) PDF XML (1.1 MB) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1762
XXII/242/2013 (282.6 KB) PDF XML (338.6 KB) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1901
XXII/243/2013 (367.8 KB) PDF XML (439.3 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2013 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1888
XXIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień  30 kwietnia 2013 r.

XXIII/249/2013

PDF (464 KB)

XML (602.9 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2013 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2369

XXIII/250/2013

PDF (316.9 KB)

XML (496 KB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 - 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2370
XXIV Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień  20 maja 2013 r.
XXIV/252/2013 (162.4 KB) w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2443
XXIV/253/2013 (351.6 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2013 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2424
XXIV/254/2013 (319.2 KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 - 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2425
XXV Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień  18 czerwca 2013 r.

XXV/256/2013

PDF (91.2 KB),

XML (108 KB)

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2012. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2897

XXV/257/2013 

PDF (184 KB),

XML (190.7 KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach Gminy Stężyca. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2896

XXV/258/2013

PDF (186.1 KB),

XML (193.4 KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stężyca oczekuje na publikację

XXV/259/2013

PDF (194.7 KB),

XML (200.1 KB)

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Wygodzie oczekuje na publikację

XXV/260/2013

PDF (2.5 MB),

XML (4.4 MB),

PDF SKAN (4.9 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamienica Szlachecka obejmującego część działki nr 536/1. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2818

XXV/261/2013

PDF (3 MB),

XML (5.4 MB),

PDF SKAN (4.8 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Kamienica Szlachecka obejmującego część działki nr 24/1.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3222

XXV/262/2013

PDF (3 MB),

XML (5.2 MB),

PDF SKAN (5.1 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Borucino w zakresie działki nr 29
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2895

XXV/263/2013

PDF (2.5 MB),

XML (4.5 MB),

PDF SKAN (4.4 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Potuły, w gminie Stężyca.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2906

XXV/264/2013

PDF (3.4 MB),

XML (6.2 MB),

PDF SKAN (3.5 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2819

XXV/265/2013

PDF (2.3 MB),

XML (4 MB),

PDF SKAN (4.7 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2763

XXV/266/2013

PDF (8.2 MB),

XML (15.2 MB),

PDF SKAN (5.4 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Szymbark-część obejmująca teren oznaczony symbolem B 051-MN/MR/U.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2894

XXV/267/2013

PDF (1.9 MB),

XML (3.4 MB),

PDF SKAN (5 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu geodezyjnego Żuromino.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2764v

XXV/268/2013

PDF (1.3 MB),

XML (2.1 MB),

PDF SKAN (4.6 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Pierszczewo. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2820

XXV/270/2013

PDF (318.7 KB),

XML (496.3 KB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 - 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3007
XXVI Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień  18 lipca 2013 r.

XXVI/274/2013

PDF (554.7 KB), XML (641.2 KB)

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie działki stanowiącej własność Gminy
Stężyca
nie podlega publikacji

XXVI/275/2013

PDF (318.3 KB),

XML (495.4 KB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 - 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3141

XXVI/276/2013

PDF (188.6 KB),

XML (195.4 KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i nieprzekraczający 10 lat.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3125
XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca 10 września 2013 r.

XXVII/278/2013

PDF (917 KB),

XML (1.6 MB)

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Delowo http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3354

XXVII/279/2013

PDF (6.2 MB)

XML (15.8 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego CZAPLE, w gminie Stężyca wysłano do publikacji

XXVII/280/2013

PDF (8 MB),

XML (30.3 MB)

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Nowa Wieś, w gminie Stężyca; wysłano do publikacji

XXVII/281/2013

PDF (12.7 MB), 

XML (48.1 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca, w gminie Stężyca wysłano do publikacji

XXVII/282/2013

PDF (15.2 MB),

XML (49.3 MB)

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Klukowa Huta, w gminie Stężyca. wysłano do publikacji

XXVII/283/2013

PDF (1.2 MB),

XML (3.7 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pierszczewko wysłano do publikacji

XXVII/288/2013

PDF (459.6 KB),

XML (558.9 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2013 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3355

XXVII/289/2013

PDF (339.5 KB),

XML (525.4 KB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 - 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3356
XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień  29 października 2013 r.

XXVIII/290/2013

PDF (186.3 KB),

XML (195.4 KB)

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3974

XXVIII/291/2013  

PDF (207 KB),

XML (212.7 KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stężyca. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3983

XXVIII/299/2013

PDF (341.4 KB),

XML (384.7 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2013 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3975

XXVIII/301/2013

PDF (192.4 KB),

XML (198.8 KB)

obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca w 2014 roku http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3964
XIX sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień  14 listopada 2013 r.

XXIX/303/2013

PDF (320.3 KB),

XML (511.1 KB)

w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013- 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4610
XXX sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 3 grudnia 2013 r.

XXX/304/2013

PDF (344.6 KB),

XML (520.9 KB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4687

XXX/305/2013

PDF (988.8 KB),

XML (1.8 MB)

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4671

XXX/306/2013

PDF (385.7 KB),

XML (498.5 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2013 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4672

XXX/311/2013

PDF (2.1 MB),

XML (9.3 MB)

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4607

XXX/312/2013

PDF (189.3 KB),

XML (200.4 KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4608

XXX/313/2013

PDF (329 KB),

XML (378.7 KB)

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4686

XXX/314/2013

PDF (277.2 KB),

XML (291.2 KB)

 w sprawie regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4692

XXX/315/2013

PDF (188.1 KB),

XML (194.6 KB)

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli etatu łączonego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4693

XXX/316/2013

PDF (270 KB),

XML (282.9 KB)

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4688

XXX/319/2013

PDF (194.9 KB),

XML (202.1 KB)

 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4609
 


Liczba odwiedzin : 1051
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Wolny insp. ds. informatyki
Czas wytworzenia: 2012-10-12 13:44:48
Czas publikacji: 2015-08-13 10:21:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak