INFORMACJA 

 

Miejscem nieodpłatnego udostępniania w postaci elektronicznej, dzienników urzędowych „Dziennik Ustaw”, „Monitor Polski” i zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organy Gminy Stężyca, do powszechnego wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego, jest:

Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy
ul. Jana III Sobieskiego 15a
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00

 

Celem uzyskania wydruku aktów normatywnych i innych aktów prawnych zawartych w dziennikach urzędowych i zbiorze aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy Gminy Stężyca należy zgłosić się do Biura Rady Gminy Stężyca mieszczącego się przy ul. Parkowa 1 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Wydawanie wydruków jest odpłatne według stawek ustalonych Zarządzeniem Nr 100/2012 Wójta Gminy Stężyca z dnia 12.10.2012 roku. Odpłatność za wydruk arkusza wynosi:

1. wydruk czarno-biały w formacie A4:

a) wykonany jednostronnie – 0,11 zł,

b) wykonany dwustronnie – 0,20 zł,

2. wydruk czarno-biały w formacie A3:

a) wykonany jednostronnie – 0,15 zł,

b) wykonany dwustronnie – 0,22 zł.

 

Załączniki

informacja.pdf

Data: 2017-04-27 09:30:49 Rozmiar: 307.57k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 5583
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Borzestowska - Sekretarz Gminy
Czas wytworzenia: 2012-10-15 14:29:51
Czas publikacji: 2017-04-27 09:30:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak