ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO ROK 2015 

 

 

Nr uchwały
W sprawie
Jednolity identyfikator aktu
(dotyczy tylko publikowanych)
III Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 3 marca 2015 r.

III/33/2015

PDF (1.1 MB)

XML (1.9 MB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1024

III/34/2015

PDF (701.2 KB)

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015 - 2020 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=997

III/36/2015

PDF (188.2 KB)

XML (235.2 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/237/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=966

III/50/2015

PDF (279.3 KB)

XML (339 KB)
w sprawie regulaminu korzystania z Promenady im. Księdza Konrada Lubińskiego i Mariny Wodnej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=985

III/51/2015

PDF (257.3 KB)

XML (301.6 KB)
w sprawie regulaminu korzystania z parku naukowo-rekreacyjnego w miejscowości Zgorzałe http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=991

III/52/2015

PDF (254.5 KB)

XML (299.5 KB)
w sprawie regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Borucinie http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=992
IV Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2015 r.

IV/54/2015

PDF (435.8 KB)

XML (606.4 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1506

IV/63/2015

PDF (1.4 MB)

XML (2 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie-pomiędzy jeziorem Dąbrowskim a torami kolejowymi
(w części dotyczącej terenu działki nr 236/6)
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1565

IV/64/2015

PDF (17.5 MB)

XML (29 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca, w gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1493

IV/65/2015

PDF (36.8 MB)

XML (63.3 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gołubie, w gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1586

IV/68/2015

PDF (398 KB)

XML (444.8 KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Stężyca na stałe obwody głosowania http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1170

IV/69/2015

PDF (189.2 KB)

XML (224.7 KB)

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1449

IV/70/2015

PDF (190.8 KB)

XML (226.6 KB)

w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1465

IV/72/2015

PDF (268.5 KB)

XML (318 KB)

w sprawie regulaminu korzystania z obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1428

IV/73/2015

PDF (263.8 KB)

XML (308.3 KB)

w sprawie regulaminu korzystania z obiektów stanowiących własność Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1405
V Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 12 maja 2015 r.

V/77/2015

PDF (518 KB)

XML (629.5 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1763

V/78/2015

PDF (219.4 KB)

XML (492.3 KB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015 - 2020 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1765

V/80/2015

PDF (2.2 MB)

XML (3.5 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pierszczewo (działka nr 14/4)

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-I.4131.36.2015.MK Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/80/2015 z dnia 12 maja 2015 r. Rady Gminy Stężyca w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pierszczewo (działka nr 14/4).

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1977

V/81/2015

PDF (1.7 MB)

XML (2.6 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pierszczewo (działka nr 51/9) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1895

V/82/2015

PDF (2.9 MB)

XML (4.4 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie – Gołubie Wschód http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1941

V/83/2015

PDF (1.9 MB)

XML (2.8 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1925

V/84/2015

PDF (7.6 MB)

XML (13.4 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2056

V/85/2015

PDF (2.7 MB)

XML (4.8 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Klukowa Huta http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2147

V/88/2015

PDF (198.7 KB)

XML (238.3 KB)

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania, prowadzonych przez Gminę Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1766

VI Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 30 czerwca 2015 r.

VI/92/2015

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2280

VI/93/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2320

VI/95/2015

PDF

XML

w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Stężyca" http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2297

VI/99/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Sikorzyno, w gminie Stężyca. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2500

VI/100/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pierszczewo (działka nr 116/7) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2457

VI/101/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca obejmującego działki nr 524/2 i 690/3 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2673

VI/102/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca– Stężyca Centrum http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2344
   VII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 15 września 2015r.

 VII/108/2015

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3168

 VII/109/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3157

 VII/113/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pierszczewo (działka nr 14/4) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3263

 VII/114/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3204

 VII/115/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów geodezyjnych Gapowo i Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3178

 VII/116/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo w gminie Stężyca dla działki nr 302/2 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3373

 VII/117/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca dla działki nr 668/8 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3117
VIII SESJA VII KADENCJI RADY GMINY STĘŻYCA W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

VIII/123/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/437/2014 Rady Gminy Stężyca z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3336

VIII/124/2015

PDF

XML

w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3337

VIII/125/2015

PDF

XML

w sprawie określenia wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny  http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3314

VIII/126/2015

PDF

XML

w sprawie określenia wzoru informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3315

VIII/127/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/417/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3341

VIII/128/2015

PDF

XML

w sprawie opłaty miejscowej http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3326

VIII/129/2015

PDF

XML

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3348

VIII/130/2015

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3366

VIII/131/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3493

VIII/132/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3342

VIII/133/2015

PDF

XML

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stężyca, dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3479

VIII/136/2015

PDF

XML

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3308

IX SESJA VII KADENCJI RADY GMINY STĘŻYCA W DNIU 24 LISTOPADA 2015 R.

IX/137/2015

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4550

IX/138/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4551

 X SESJA VII KADENCJI RADY GMINY STĘŻYCA Z DNIA 15 GRUDNIA 2015R.

X/139/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=349

X/140/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=350

X/141/2015

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=333

X/145/2015

PDF

XML

w sprawie wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=448

X/146/2015

PDF

XML

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca w 2016 roku http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4464

X/147/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/124/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4465

X/148/2015

PDF

XML

zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2016/169/

X/152/2015

PDF

XML

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4534

X/155/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego  Łączyno w gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=88

X/157/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany przebiegu ulicy w miejscowości Gołubie http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=139

X/158/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany przebiegu ulicy w miejscowości Gołubie http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=140

X/160/2015

PDF

XML

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu  świadczeń  pomocy materialnej o charakterze socjalnym http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=141

X/161/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=33

X/163/2015

PDF

XML

w sprawie określenia kryteriów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=12
 


Liczba odwiedzin : 2242
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Ismael Sikorski
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Butowska
Czas wytworzenia: 2017-01-24 14:40:27
Czas publikacji: 2017-01-24 14:40:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak