PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 R. 

 

 

Gmina Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.

 

Podstawa prawna: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Przebudowa dróg na terenie gminy Stężyca – wykonanie nawierzchni bitumicznych

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

700.000

I kw.2019

2.

Przebudowa dróg na terenie gminy Stężyca – ułożenie płyt drogowych

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

300.000

I kw.2019

3.

Modernizacja drogi transportu rolnego

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200.000

II kw.2019

4.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Usługa

Przetarg nieograniczony

5.227.200

I kw.2019

 

Sporz.:

Weronika Ciachowska

kliknij, aby POBRAĆ PLAN

 

Liczba odwiedzin : 79
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Ciachowska Weronika
Czas wytworzenia: 2018-12-28 14:18:17
Czas publikacji: 2018-12-28 14:21:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak