ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta

WG.271.15.2018.WC

Dotyczy:   zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, art. 138o ustawy Pzp: świadczenie usług pocztowych

Gmina Stężyca zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług społecznych:

 

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe), które będą realizowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 j.t.) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Termin składania ofert upływa w dniu: 04 stycznia 2019 r. o godz. 11:00.

Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy w terminie od daty zawarcia umowy przez okres 24 miesięcy lub do końca okresu rozliczeniowego, w którym wynagrodzenie za świadczone usługi przekroczy wynagrodzenie określone w umowie.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

cena – znaczenie 60 %

liczba osób wykonujących działalność operacyjną na terenie województwa pomorskiego zatrudniona na umowę o pracę wg stanu na 30-09-2018  – znaczenie 40 %

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, warunki realizacji, kryteria oceny ofert zawiera zamieszczona poniżej Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Załączniki

siwz_uslugi pocztowe_15_2018.pdf

Data: 2018-12-20 15:36:23 Rozmiar: 8.01M Format: .pdf Pobierz

zal1_15_2018.pdf

Data: 2018-12-20 15:36:23 Rozmiar: 2.19M Format: .pdf Pobierz

zal2_15_2018.pdf

Data: 2018-12-20 15:36:23 Rozmiar: 694.44k Format: .pdf Pobierz

zalA_15_2018.pdf

Data: 2018-12-20 15:36:23 Rozmiar: 1.72M Format: .pdf Pobierz

zal3_15_2018.pdf

Data: 2018-12-20 15:36:23 Rozmiar: 412.21k Format: .pdf Pobierz

zal4_15_2018.pdf

Data: 2018-12-20 15:36:23 Rozmiar: 486.71k Format: .pdf Pobierz

zaproszenie do skladania ofert_15_2018.pdf

Data: 2018-12-20 15:36:23 Rozmiar: 535.16k Format: .pdf Pobierz

zal5_umowa_15_2018.pdf

Data: 2018-12-27 10:26:25 Rozmiar: 725.91k Format: .pdf Pobierz

wyjasnienia nr 1_15_2015.pdf

Data: 2018-12-28 14:08:58 Rozmiar: 686.74k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 46
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Ciachowska Weronika
Czas wytworzenia: 2018-12-20 15:36:23
Czas publikacji: 2019-01-08 11:33:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak