PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 R. 

 

Gmina Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Podstawa prawna: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Stężyca, Zgorzałe, Borucino w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

930.000

I kw.2018

2.

Budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego – odcinek Żuromino-Borucino

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

900.000

I kw.2018

3.

Budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego – odcinek Stężyca - Żuromino

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

900.000

I kw.2018

4.

Budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego – odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej 214 Stężyca

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1.200.000

I kw.2018

5.

Budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego – odcinek Borucino-Kamienica Szlachecka oraz Borucino-Wygoda Łączyńska

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

2.000.000

II kw.2018

6.

Przebudowa dróg na terenie gminy Stężyca

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

800.000

I kw.2018

7.

Udzielenie i obsługa kredytu

Usługa

Przetarg nieograniczony

800.000

I kw. 2018

8.

Świadczenie usług pocztowych

Usługa

Procedura uproszczona na usługi społeczne

200.000

IV kw. 2018

Sporządził:

Weronika Ciachowska

Kliknij, aby pobrać PLAN

 

Liczba odwiedzin : 489
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Ciachowska Weronika
Czas wytworzenia: 2017-12-28 11:59:33
Czas publikacji: 2017-12-28 11:59:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak