PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 R. 

 

Gmina Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

 

Podstawa prawna: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Modernizacja drogi transportu rolnego

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200.000

II kw.2017

2.

Przebudowa dróg na terenie gminy Stężyca

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

800.000

II kw.2017

3.

 

Udzielenie i obsługa kredytu

Usługa

Przetarg nieograniczony

800.000

I kw. 2017

4.

 

Świadczenie usługi oświetleniowych oraz sprzedaż energii elektrycznej dla celów oświetleniowych na terenie gminy Stężyca

Usługa

Przetarg nieograniczony/Postępowanie z wolnej ręki

600.000

I kw. 2017

 

Sporządził:

Weronika Ciachowska

Kliknij, aby pobrać PLAN

 

Liczba odwiedzin : 4275
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Ciachowska
Czas wytworzenia: 2016-12-30 11:08:13
Czas publikacji: 2016-12-30 11:08:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak