ZARZĄDZENIE NR 135 /2015 WÓJTA GMINY STĘŻYCA Z DNIA 24 SIERPNIA 2015 R. 

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 122/2015 Wójta Gminy Stężyca w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Stężyca dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

§1. W zarządzeniu Nr 122/2015 Wójta Gminy Stężyca w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Stężyca, zmienia się w załączniku Nr 1 w składzie Obwodowej Komisji Do Spraw Referendum Nr 3 w Kamienicy Szlacheckiej brzmienie nazwiska „Miąskowska” na „Sikora”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 545
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Wolny
Czas wytworzenia: 2015-08-26 15:33:18
Czas publikacji: 2015-08-26 15:34:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak