INFORMACJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA Z DNIA 17 SIERPNIA 2015R. 

 

Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. ), w związku z art. 9 ust. 7 ustawy o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015r., poz. 318,

 

Wójt Gminy w Stężycy informuje, że spis osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku został sporządzony i jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Stężyca – stanowisko ds. ewidencji ludności (budynek Urzędu Stanu Cywilnego ) codziennie w dniach od 17.08.2015r. do 31.08.2015r. w godzinach pracy urzędu, tj :
- w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.30 do 15.30,
- w środy od 7.30 do 16.30,
- w piątki od 7.30 do 14.30.

Wójt Gminy
/-/ Tomasz Brzoskowski

[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 , 180 i 1072, z 2015r. poz. 1043,1044 i 1045

 

Liczba odwiedzin : 554
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Wolny
Czas wytworzenia: 2015-08-24 08:12:31
Czas publikacji: 2015-08-24 08:12:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak