OBWIESZCZENIE 

 

Wójta Gminy Stężyca

z dnia 2 lipca 2015r.

 

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń o referendum i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej, w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015r.

 

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy

 (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 849, poz. 951 i poz.1529, z 2014r. poz.179 , 180

i  poz. 1072), podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze Gminy Stężyca Wójt Gminy Stężyca wyznaczył następujące miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń o referendum i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej, w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015r.:

  • tablice informacyjne,
  • inne obiekty po uzyskaniu zgody właściciela. 

 

Wójt Gminy 

/-/ Tomasz Brzoskowski

 

Liczba odwiedzin : 681
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Sabina Kobiela
Czas wytworzenia: 2015-07-03 10:34:07
Czas publikacji: 2015-07-03 10:46:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak