INFORMACJA O SPOSOBIE REALIZACJI UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ 

 

 

Od 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Zgodnie z przepisami w/w ustawy w przypadku gdy osoba z dysfunkcją narządu słuchu (osoba uprawniona) nie ma możliwości przy załatwianiu sprawy urzędowej skorzystać z pomocy osoby przybranej ( osoby, która ukończyła 16 lat i została przez nią wybrana w celu ułatwienia porozumienia i pomocy w załatwieniu spraw urzędowych) ma prawo do skorzystania z usług tłumacza w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższej usługi jest zobowiązana zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca ul. Parkowa 1 w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W zgłoszeniu należy podać dane kontaktowe, planowany termin załatwienia sprawy w urzędzie oraz wskazać jedną z poniższych form w jakiej osoba uprawniona będzie się komunikowała:
1) polski język migowy (PJM) – rozumiany jako naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się,
2) system językowo-migowy (SJM) – podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną,
3) sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) – podstawowy środek komunikowania się, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres stezyca@gminastezyca.pl,
- przesyłając fax na numer (58) 882-89-99,
- drogą pocztową.

 

Załączniki

Informacja.pdf

Data: 2016-10-20 08:00:38 Rozmiar: 397.77k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 713
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Ismael Sikorski
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Borzestowska - p.o. Kierownika Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego
Czas wytworzenia: 2012-04-12 16:08:33
Czas publikacji: 2016-10-20 09:00:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak